Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zadanie I Projekt kotłowni olejowo-gazowej o mocy do 10MW w centralnej cieplowni w PEC, Zadanie II Projekt modernizacji technologii obiegów hydraulicznych części wspólnej oraz instalacji wentylacji i ogrzewania w Cent
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup energii elektrycznej dla Pec Ciechanów w 2019 roku""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup i dostawa Kalorymetru izoperbolicznegoz kompletnym wyposażeniem"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup materiałów i wykonanie remontu bocznicy kolejowej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup- dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2022r. "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup-dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanow w 2019r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych monitoring i opomiarowanie wybranych komór ciepłowniczych oraz układów automatycznego uzupełniania węzłów grupowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - “Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt.:„Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację kotła WR25 Nr 3 oraz budowę instalacji oczyszczania spalin na kotłach WR25M nr 1 i
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2023- 2024 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Obsługa i konserwacja bocznicy kolejowej oraz tworzenie dokumentacji dla UTK PEC Ciechanów w 2023 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Wykonanie usługi utrzymania terenów zieleni położonych w dzielnicy przemysłowo- składowej w Ciechanowie wzdłuż sieci cieplnej i bocznicy kolejowej w 2023 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - adaptacje budowlane pomieszczeń węzłów w 2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Badanie okresowe rozdzielni średniego napięcia w 2017r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych 2017r. II Etap
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa kondensacyjnego kotła gazowego 70 kW w 2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa ładowarki teleskopowej
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa materiałów preizolowanych- IV - 2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa serwera baz danych wraz z oprogramowaniem
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - II Dostawa węzłów -5szt. w 2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Inwestor Zastępczy Inżynier Kontraktu
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Kredyt inwestycyjny długoterminowy w 2018r dla PEC
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Modernizacja WR 25 nr 3 na WR 12-M nr 3
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Naprawa spycharki RSG 101 w 2017r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Obsługa sprzętowa i Dostawy piasku w PEC w 2018r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Ochrona w 2024r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Odtwarzanie nawierzchni bitumicznych w PEC w 2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji - Zadania A i B
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Mazowiecka-Tysiąclecia
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Mazowiecka-Tysiąclecia
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Remont komina żelbetowego h=120m
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Roboty remontowo-budowlane w PEC w 2018r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Termomodernizacja miejscowa magistrali sieci ciepłowniczej.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Wykonanie i dostawa kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych 2016r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Wykonanie usług brukarskich w 2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Zakup paliwa gazowego (3 punkty) w 2021 r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup pomp obiegowych c.o. i c.w.u.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Zakup przepustnic w 2018 roku dla PEC w Ciechanowie
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (BIOMASA)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (BIOMASA)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją-Kruk”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją (KRUK) Pwst Wlkp Nr 6 w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"-NOVDOM
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Nadzór nad pracami związanymi z organizacją placu budowy realizowanymi w ramach inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanych z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Sikorskiego w Ciechanowie.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86MWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2023r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Transport miału węglowego do PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Usługa ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. zo.o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowane ( do aukcji URE oraz NFOŚiGW) i projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej około 1 MW"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usług brukarskich po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta w roku 2020.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup - dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2020 r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup energii elektrycznej na rok 2021"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup w 2020 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki i trzech samochodów dostawczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (Biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych 5 zadań w 2021r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Obsługa oraz konserwacja bocznicy kolejowej PEC Ciechanów w 2022 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Sukcesywna obsługa sprzętowa realizowanych w roku 2020 przez Dział Inwestycji zadań związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta oraz dostawa piasku przesianego 0-2mm.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Sukcesywne odtworzenie nawierzchni bitumicznych po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Usługa ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2022r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Wykonanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pt. „ Modernizacja
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych w tym remontów pośrednich kompletnej elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na okres kolejnych 3 lat tj: do przebiegu do 40000mth”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -Remont wykładziny bazaltowej w odpylaczach cyklonowych kotłów wodnych i parowych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -Wznowienie postępowania "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86MWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym – "Budowa sieci ciepłowniczych (Mazowiecka/Mleczarska) – 2 zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w PEC"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Montaż węzłów dezagregacja"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN350 w ul. Sikorskiego "
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na "Dostawę materiałów preizolowanych 3 zadania 2023r"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na "Dostawy miału węglowego do PEC Ciechanów w 2024 roku w ilości 12.000 Mg. (- 20%)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na dostawę 5 kpl. materiałów preizolowanych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni olejowo-gazowej w budynku przy ul. Witosa 3 w Ciechanów
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na zakup przepustnic
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego- 2 Zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Usługa ochrony mienia świadczona dla PEC Ciechanów w 2021r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2023 r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- „Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną i budowa sieci cieplnej preizolowanej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 84, 95/5, 40/1 położonych w obrębie 50 Szczurzyn - miasta C
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-" Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 LP2 zabudowanych w CC PEC Ciechanów SP. zo. o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-" Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą", w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalac
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych w ilości 30000 litrów rocznie loco Stacja Paliw PEC w Ciechanowie Sp.z o.o.,ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. Jednorazowa dostawa w ilości 1000-2500 litrów. Tankowani
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa paliwa (biomasa) w okresie od 2022r. do 2023 rok"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (filtry workowe)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanycli z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Robotniczej w Ciechanowie"